Anmälan till Sisse Whisky Society

Sisse whisky society

Hur får man kontakt med Sisse Whisky Society?

Det kräver som du förstår en viss uthållighet. För tillfället har vi en begränsning till max 23 st deltagare vid en provning. Tidigare deltagare, som har tillgång till medlemssidorna kan där anmäla sitt deltagande tidigast 4 veckor före provning. Finns det lediga platser, är gäster välkomna i den ordning de anmält sig. Vi har provningar fyra gånger per år.

Mötesformer.

Enkelt och trivsamt. En öl, lite tilltugg och så provar vi fyra sorter. Kostnaden för en provning ligger normalt på 300 kr. Kvinnor och män är förstås lika välkomna.

Anmäl ditt intresse!

Att komma in till det allra innersta, dvs provningen, följer denna rutin:
1. Medlemmar anmäler sig på särskilt formulär. Lokalen rymmer max 23 st.
2. Blir kvoten 23 st inte fylld, erbjuds de som anmält sig på särskild gästformulär plats i den ordning man anmält sig
3. All kommunikation sker via internet och epost.
4. Anmälning tidigast 4 veckor före provningen.


* = dessa fält måste fyllas i!
Namn*
Gatuadress*:
Postnummer:
Bostadsort*:
Telefon*:
E-post*
Granska dina uppgifter och
Ev. upplysningar eller frågor