Rapport från femte träffen 24.11.

Dryckerna var följande:

Bild kommer!

Mötesrapport

1. Ansvariga för träffen denna gång var Anders Jönsson, Åke Bengtsson, Sievert Carlsson och Tommy Sturesson.
2. 18 st hade infunnit sig och välkomnades med Founders ale och baguette.
3. Irene tog upp frågor kring anordnande av egen whiskyprovning samt inköp av Single Malt Yearbook.
4. Bo informerade om resa till Skottland. Mötet var positivt till en sådan. Tidpunkt föreslogs till 9-13 maj. Irene skickar information till alla och Bo fixar ett anmälningsformulär på hemsidan.
5. Nästa träff blir torsdag 1.3 kl 19 på Yacht Hotell. Dan (sammankallande), Ulla och Bo ansvariga.
6. Kvällen fortsatte sedan under angenäma och trivsamma former, så som det alltid brukar vara.
7. Irene och Bo framförde å deltagarnas vägnar ett varmt tack till organisationskommittén för deras arbete.
8. Sammankomsten avslutades vid 22-tiden.