Femtionionde provningen 23 september 2021

Mötesrapport

Vi började med att grilla korv och till den serverades en tysk Lager öl, Hohenthanner Kellerbier, 26,40 kr.

Whiskysorterna vi provade finns i textbilagan.

Vi avgjorde med en enkel handuppräkning för den vi tyckte var bäst. Resultat:
Nr 2 9 röster
Nr 4 5 röster
Nr 3 3 röster
Nr 1 0 röster
Nästa provning blir den 18 november och ansvariga är Irene, Inge, Thomas och Anita.