Femtioandra träffen 23.08.2018

Mötesrapport

Sorterna vi provade var följande, och gav efter sedvanlig omröstning poäng enligt nedan.
Glendalough 13y 48% 44p
Jack Ryan 12y 48% 24p
Brushmills 16y 40% 43p
Connemara 12y 40% 31p
Utdelat textmaterial finns här i pdf-format.
För info: Inskannat textmaterial är gjort den 18 januari 2023, därför ingen info om mat.