Rapport från fjärde träffen 24.8.

Dryckerna var följande:

Mötesrapport

1. Ansvariga för träffen denna gång var Torgny v Wachenfeldt, Ulf Bjälkenborg och Leif Ramberg.
2. 24 st hade infunnit sig och välkomnades med Bullens Pilsnerkorv - och pilsner förstås! - i den varma sensommarkvällen.
3. Inkomna i lokalen hälsade Torgny alla välkomna och förklarade att kvällens provningar omfattar whiskysorter i mera vanliga prislägen än de som utmärker Cask Strength med många lagringsår.
4. Sisse ansluts till Svenska Whiskyförbundet och en avgift därför uttaxerades.
5. Nästa träff blir fredag 24.11 kl 19 på Yacht Hotell. Anders (sammankallande), Tommy, Åke och Sivert ansvariga.
6. Ev. whiskyresa i maj-07 diskuterades ånyo. Intresse finns för att arrangera en sådan i ett prisläge 5-7000 kr för ungefär en vecka. Röster hördes också för att resan i första hand skulle gå till Speyside-distriktet. Bo fick i uppdrag att till nästa möte bereda frågan.
7. Kvällen fortsatte sedan under angenäma och trivsamma former, så som det alltid brukar vara. Bilderna nedan bär väl syn för sägen?
8. Bo framförde å deltagarnas vägnar ett varmt tack till organisationskommittén för deras arbete.
9. Sammankomsten avslutades vid 22-tiden.