Rapport från tredje träffen 12.5

Dryckerna var följande:


Texthäfte med beskrivningar finns här i pdf-format

Mötesrapport

1. Ansvariga för träffen var Micke Persson, Bo Sandqvist, Mats Svensson, Jan-Åke Ulfvin.
2. Övriga närvarande: Tommy Sturesson, Pär Andersson, Leif Ramberg, Margareth Åkesson, Lars Åkesson, Göran Nordgren, Ulla Boberg, Ulf Bjälkenborn, Daniel Billgren, Bengt Hedbys, Anders Jönsson, Thomas Johansson, Inge Johansson, Irene Friberg-Johansson, Torgny v Wachenfeldt, Dan Boberg
3. Nästa träff blir 24 augusti kl 19.00 på Yacht Hotell. Ansvariga för träffen är Torgny v Wachenfeldt (sammankallande) samt Leif Ramberg och Ulf Bjälkenborn. Anmälningar sker på vanligt sätt via internet. Föreslogs att träffarna växlar mellan torsdagar och fredagar fortsättningsvis.
4. Mötet är i princip positivt till att planera en resa till Skottland i maj 2007. Diskuteras närmare vid nästa träff.
5. Beslöts att Sisse Whisky Society ansluts till Svenska Whiskyförbundet. Därvid anges Irene som kontaktperson och Bo som ansvarig. Irene ombesörjer det formella.
6. Framfördes varmt tack till företrädare för Yacht Hotell för att vi får lov att ha provningarna där.
7. Kvällens fortsättning beskrivs på andra ställen på denna hemsida och framgår också av bildcollaget nedan där vi bottnar med grillad lundamelle och öl Lapinkulta. Som framgår av bilderna präglas träffen stundtals av allvar och koncentration!
8. Dan Boberg tackade å deltagarnas vägnar arrangörerna för väl genomförd träff.